• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rynek zabezpieczeń jest najogromniejszym rynkiem nadzorowanym przez krajowy rejestr walutowy w Polsce. Współcześnie ubezpieczyć wolno niemalże wszystko, na dodatek przed wszystkimi zagrożeniami oraz ryzykami. Z reguły jednak wyprzedawanym ubezpieczeniem jest ubezpieczenia komunikacyjne – innymi słowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wyróżniamy trzy nadrzędne grupy ubezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe i OC w życiu prywatnym. Tu ubezpieczenia oc chroni nas przed następstwami finansowymi, kiedy wyrządzimy szkodę na osobie bądź też mieniu podczas kierowania pojazdem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Z pewnością ubezpieczenie samochodu warszawa chroni przed odpowiedzialnością związaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: kiedy zostanie uszkodzone powierzone mienie, kiedy błąd narazi kontrahentów bądź też pracowników na straty i tak dalej. Ostatnia wspólnota ubezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu osobistym: gdy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową powiązaną z uszkodzeniem mienia lub zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której skutki odczują sąsiedzi.

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.