• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Studnie są w stanie być rozmaite, zależnie od warunków gruntowo- wodnych na danym obszarze. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały poprawnie konkretną wydajność, a na obszarze działki już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. przy domkach letniskowych montuje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego typu studnie powinny posiadać słuszną głębokość, aby rury osłonowe i filtracyjne odnalazły się w warstwie wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi instalowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są sfinalizowane obudową z pierścieni betonowych lub z tworzywa sztucznego – wypróbuj studnie głębinowe poznań. W tej obudowie znajduje się zwieńczenie rury osłonowej, szczegół pompy z przyłączem wodociągowym oraz zawory służące do kończenia przepływu wody w rurociągu i zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza mieć zamontowane takie sprzęty jak pompy głębinowe do zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w instalacji domowej i poboru właściwej ilości wody.

Categories: Inne

Comments are closed.