• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Produkcja zapakowań przynależy do czynności znacznie bardziej trudnych. Na rynku wyróżnia się przeróżne rodzaje opakowań. Do najbardziej znanych przynależą opakowania z tektury, szkła i metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy użytkuje się włókna ścieru drzewnego oraz makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, która jest w następnej kolejności dostarczana do firm zajmujących się produkcją opakowań tekturowych. Przy produkcji zapakowań ze szkła potrzebny jest piasek oraz stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero potem jest możliwe produkowanie zapakowań szklanych. Wszystko odbywa się oczywiście w hucie. Odważa się tam dobrze dobrane surowce. Kiedy już otrzyma się skończony zestaw transportuje się go do słusznych zbiorników. Potem następuje topienie szkła w niezwykle wysokiej temperaturze, innymi słowy stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Gdy uzyska się w ten sposób masę jednorodną można przystąpić do formowania. Nadaje się masie trafny kształt oraz schładza się. Przydaje się też plastik oraz tworzywa sztuczne – Rynek tworzyw sztucznych. W ten sposób zdobyć wolno butelkę czy słoik, który nadaje się do sprzedaży.

Categories: Inne

Comments are closed.